Комитетът за морска безопасност ще разгледа становища от различни държави-членки и организации-наблюдатели относно преразглеждане на Насоките за управление на морския кибер риск (MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.2), съобщиха пред Maritime.bg от Международната морска организация (IMO). Използването на модерни комуникационни технологии и киберсвързани системи в морския сектор значително се увеличи. Такива системи поддържат по-ефективни операции на плавателни съдове и в […]
IMO ревизира насоките за управление на кибер рисковете в морската индустрия
Source: Maritime.bg