Проведе се тържествено честване на 137 години от основаването на първото в България техническо учебно заведение.

Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров откри празника, като в словото си посочи факти и паметни дати от историята и настоящето на Училището – с изявена международна дейност и престиж, придобити десетки международни сертификати и акредитации, утвърден авторитет на лидер във военноморското висше образование в страната и на Балканите.

Прочетена беше заповед на началника на Морско училище за награждаване на военнослужещи и цивилни служители във връзка със 137-годишнината.

Положени бяха цветя на барелефите в Алеята на преподавателя и пред паметника на патрона Никола Вапцаров – в двора на Училището.

След края на церемонията в катедра „Информационни технологии“ бе открит нов кабинет – „Киберсигурност“.

Maritime.bg – България

Source: Maritime.bg