Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати общо 4,1 млн. лв. (4 073 243 лв.) на 24 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). От тях 970 488 лв. са безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на шест общински проекта. Останалите 3 102 755 лв. са оторизирани на 18 фирми, които реализират частни инвестиции и иновации.    С финансовата […]
Рибарският бизнес и общините получиха финансиране от 4,1 млн. лева
Source: Maritime.bg