Преди сто години на 1 юли, във Варна се провежда учредителната конференция на Българския народен морски сговор. Това е най-продуктивната и влиятелна българска морска обществена организация, съществувала от 1920 г. до 1944 г. На нея дължим много начала за приближаването на морето до битието на българина, за възприемането му като поле за стопанска изява, за […]
Сто години от учредяването на Българския народен морски сговор
Source: Maritime.bg