Международната асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация (IALA) е основна движеща сила в областта на установяване на международните технически стандарти за безопасност на корабоплаването. Целта на празникa е да даде по-широка гласност на работата на IALA и неоспоримото й значение за непрекъснатото подобряване и хармонизиране на морските средства за навигация и свързаните […]
Отбелязваме Световния ден на морските средства за навигационно осигуряване
Source: Maritime.bg