Провежда се производствено-плавателната практика на десетокласници от Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ на ро-ро кораба „Дружба“. Възпитаниците на Морското училище от специалност „Корабоводене“ бяха посрещнати и придружени от изпълнителния директор на Port Bulgria West к.д.п. Огнян Райчев. Проведени са тренировки по видовете корабни тревоги. Занятието включваше спасяване и оказване помощ на […]
Ученици от Морската гимназия в Бургас провеждат практика на „Дружба“
Source: Maritime.bg