След повече от 10 години усилия уникалната разработка очаква да получи финансиране като европейски проект Стефан Денков В момента кандидатстваме за европейски проект по програма „Хоризонт-2020” и наесен, когато очакваме да получим нужното финансиране, ще изработим пилотна инсталация за производство на електроенергия от сероводорода в морската вода, която ще бъде в сравнително голям мащаб. Това […]
Правят пилотна инсталация за ток от морската вода
Source: Maritime.bg