В Германия започва строителството на първия в света речен хибриден буксир-тласкач ELEKTRA, който ще има нулеви емисии. Съдът трябва да обслужва вътрешните водни пътища във федералната република. Задвижването се осигурява от водородно-кислороден горивен елемент и акумулатори. Едновременно с началото на градежа на тласкача, ще започне изграждане и на необходимата за оперирането му инфраструктура. Стойността на […]
Строят първи речен хибриден буксир-тласкач с нулеви емисии
Source: Maritime.bg