Автор: К.д.п. Христо Папукчиев Неотдавна Международната Морска организация прие за задължително прилагане на  резолюция от 2008 година (анекс  VI  на Международната конвенция за предотвратяване  на  замърсяването  от  кораби  (MARPOL 2008), която определи глобален лимит  за съдържанието на сяра в корабното гориво. Сегашният лимит от не повече от  3.5%  задължително се намалява на не повече от […]
Пилците се броят на есен, а корабите на 1 януари 2020
Source: Maritime.bg