Технически университет – Варна създаде първата лаборатория в област „Мехатроника и чисти технологии“ – един от четирите тематични сегмента от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020г., разработена от Министерството на икономиката. Лаборатория С 2.3 „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“ е част от лабораторен комплекс към […]
ТУ – Варна стартира научни изследвания на подводни шумове
Source: Maritime.bg