Реални ползватели на река Дунав и представители на публичните регулаторни органи ще дискутират как да се подобри корабоплаването преди началото на новия плавателен сезон. На срещата, организирана от Българо-румънска търговско-промишлена палата ще бъде представен План за действие с предложени конкретни мерки по всяка от петте тематични области. За подготовката на документа са анализирани всички докладвани бариери […]
Представят план за подобряване на корабоплаването по Дунав
Source: Maritime.bg