Започва втори етап на ремонта на вълнолома във Варна. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ обяви обществена поръчка, по която ще бъдат ремонтирани 463 м. от съоръжението за 14 млн. лева без ДДС. Строително-монтажните работи включват направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, послойна опорна каменна призма от фракционна скална маса, матраци (габиони) под […]
14 млн. лева за ремонт на вълнолома във Варна
Source: Maritime.bg