В пункт за базиране Варна откриваха възстановено хелингово съоръжение. На 24.ІІ./8.ІІІ.1904 година е сключен договор между правителството на България и фирмата “Шнайдер и Сие” за доставката на три 97-тонни миноносци и други военни материали. Понеже миноносците не могат да пристигнат по море, е решено да бъдат доставени на части във Варна. Възниква необходимостта за построяване […]
Във Варна възстановиха хелинг, построен през 1907 година
Source: Maritime.bg