Първата обзорна геоложка карта на морското дъно, която обхваща българския черноморски шелф, скоро ще бъде завършена от Института по океанология при БАН. Тече втората фаза на комплексното изследване, което включва батиметрично и геолого-геоморфоложко картиране, и вече сме проучили близо 30 на сто от площта, която е около 33 500 кв. км, заяви за в. „Черно […]
Нашият шелф е много богат на геоложки феномени, правят първа обзорна геоложка карта
Source: Maritime.bg