За премахване на половото неравенство в морската индустрия се обявиха над 40 представители на големи компании от сектора. Те участват в работна група, която създава харта, промотираща половото разнообразие в сектора, съобщава организацията „Maritime UK“. Програмата на организация „Women in Maritime“ повдига въпросите за справедливост, равенство и приобщаване в сектора на нежния пол. „Хартата създава рамка, […]
Равенство между мъже и жени искат 40 фирми и организации от морската индустрия
Source: Maritime.bg