До края на август ще бъде доставен новият маркиращ кораб за р. Дунав. Вторият съд за ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“ се строи по проект FAIRway Danube, финансиран от Механизма за свързване на Европа. В рамките на проекта ще бъдат доставени и 9 автоматични станции, които ще измерват водните нива в праговите участъци на реката […]
Доставят нов маркиращ съд за р. Дунав през август
Source: Maritime.bg