30 000 долара ще получи авторът на иновативен проект, който ще допринесе за подобряване безопасността на корабоплаването. Наградата е осигурена от UK P&I CLUB по повод 150-годишнината от създаването му. Проектите, които ще бъдат приемани за разглеждане от международно жури, трябва да са на автори, които са на възраст под 30 г. В първия етап […]
Дават 30 хил. долара за иновативна идея за подобряване безопасността на корабоплаването
Source: Maritime.bg