Специалност „Корабостроене и морска техника” (КМТ) на ТУ – Варна е единствена в страната за висши инженерни кадри, подготвени за проектиране, строеж и ремонт на кораби и други морски съоръжения. Преходна за специалността в кадрово отношение се оказа 2017 година, когато много от хабилитираните й преподаватели излязоха в пенсия. Но чрез съответните конкурси, техните места […]
За бъдещите корабостроители не съществуват държавни граници
Source: Maritime.bg