С голям интерес бяха посрещнати на международната конференция „Понтика“ първите резултати от изпълнението на проекта „Взаимодействието суша-море по западното Черноморие – геоархеологическо и историко-географско изследване“, който изпълнява екип от Института по океанология – БАН в партньорство с Историческия факултет на Великотърновския университет (ВТУ) и се финансира от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Това заяви пред […]
Уникален метод за изследване на крайбрежието разработва екип от ИО – БАН и ВТУ
Source: Maritime.bg