Правителството взе решение за промяна на статута на недвижим имот, предоставен за управление на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ от публична държавна собственост в имот, частна държавна собственост. С решението си Министерският съвет позволява премахването на съществуващото високо тяло на сграда „Рейдова кула“, намираща се на пристанищен терминал Варна-изток, заради лошото й конструктивно състояние. Сградата не […]
Събарят старата рейдова кула във Варна
Source: Maritime.bg