39 младежи от Ангола започнаха обучение във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.  Обучението включва 1 година изучаване на български език с помощта на преподаватели по българска филология и 4 години обучение в професионално направление. Всеки един от тях самостоятелно е избрал специалността, която желае да завърши. 20 от кандидатите са избрали специалност „Навигация“, а […]
Студенти от Ангола започнаха обучение във ВВМУ
Source: Maritime.bg