Генералната Комисия по рибарство в Средиземно море (ГКРСМ) ще стартира научен и технически проект за Черно море „BlackSea4Fish“. Освен да допринесе за изпълнението на основите цели, посветени на устойчивото управление и опазването на морските екосистеми, проектът има за цел и подпомагането на администрациите и научните институции на черноморските държави, с цел увеличаване и подобряване […]
Стартира научен проект за риболова в Черно море
Source: Maritime.bg