Дъщерни фирми добавят 6,5 млн. приходи и над 1 милион лева печалба на „Параходство БРП“, става ясно от консолидирания отчет на дружеството за 2017 г., подаден до фондовата борса. Речният ни превозвач отчете преди месец продажби за 18 млн. и символични 156 хил. лева печалба. Цялата група обаче е на плюс за миналата година с […]
Скок в печалбата отчита БРП
Source: Maritime.bg