Международната морска организация (IMO) насочва вниманието към ролята на нововъзникващите технологии в подкрепа на зеления преход на морския сектор към устойчиво бъдеще. По време на Световния ден на морето през 2022 г., на 29 септември, честванията ще се съсредоточат върху темата „Нови технологии за по-екологично корабоплаване“, предоставяйки платформа за представяне на приобщаващи морски иновации, научноизследователска […]
Световен морски ден: Нови технологии за по-екологично корабоплаване (на живо)
Source: Maritime.bg