ДП “Пристанищна инфраструктура” планира възстановяване и увеличаване на функционалността, безопасността и експлоатационната годност на обекти, експлоатирани от Специализирано поделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“. За целта е обявена обществена поръчка за 390 хил. лева, установи справка на Maritime.bg. Системата за управление на трафика (VTMIS ) е разположена на множество обекти по цялото […]
Рехабилитират металните конструкции с оборудване за VTMIS
Source: Maritime.bg