Консултативен статут получи Международната женска морска асоциация (WISTA) от Международната морска организация (IMO). Заявката на организацията, представляващата интересите на нежния пол в морската индустрия, е одобрена в началото на месеца. „Консултативният ни статут ни дава възможност да насърчаваме многообразието в сектора“, коментира президентът на организацията Деспина Теодосиу. Женската организация ще работи за насърчаване на младите […]
Равнопоставеност между половете в морската индустрия, иска женска организация
Source: Maritime.bg