Министерският съвет на Република България прие постановление, с което се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 109 641 880 лв. за сметка на планираните финансови средства за придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на […]
Придобиваме зенитно-управляеми ракети MICA за новите патрулни кораби
Source: Maritime.bg