Министерският съвет одобри Меморандум за сътрудничество между Република България и Международната морска организация (IMO) относно участието в схемата за одит на държава членка. Решението е прието във връзка с предстоящото през месец май 2023 г. провеждане на задължителен одит на Република България, като държава членка на IMO. Одитът ще се извърши по схема приета с […]
Предстои одит на България като държава-членка на IMO
Source: Maritime.bg