Ученици от XI и XII клас на Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване участваха в проект Danube SKILLS – „Повишаване на институционалния капацитет в корабоплаването по река Дунав чрез стимулиране на съвместни транснационални компетенции и умения в областта на образованието и развитието на обществените услуги“. Основната цел на проекта е постигане на по-бърз трансфер […]
Представиха индивидуални спасителни средства пред ученици от ПГРКК в Русе
Source: Maritime.bg