Поскъпването на морските превози рязко подобрява резултатите на „Индустриален холдинг България“ АД до консолидирана нетна печалба от 30 млн. лв. за деветмесечието на 2021 г. спрямо загуба от 8 млн. лв. за същия период на 2020 г., показва отчетът публикуван чрез Бюлетин Investor.bg. Подобрението е с 38 млн. лв. За загубата през 2020 г. спомогнаха […]
Поскъпването на морските превози подобри резултата на ИХБ с 38 млн. лв.
Source: Maritime.bg