С повече възобновяеми и нисковъглеродни горива ще се намали въглеродният отпечатък на морския сектор в ЕС след предварително политическо споразумение между Съвета и Европейския парламент. Основната цел на инициативата FuelEU – сектор „Морско пространство“, като ключова част от пакета на ЕС „Подготвени за цел 55“, е да се увеличат търсенето и последователното използване на възобновяеми […]
Очаква се официално одобрение на инициативата FuelEU за морската индустрия
Source: Maritime.bg