Близо 16,6 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на рибарското пристанище в кв. „Аспарухово“. Община Варна реализира проекта по „Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020“. Собственото финансиране е 8,5 млн. лв., одобрени с решение на Общинския съвет (ОбС) на морската ни столица. Очаква се предложението за подробен устройствен план на квартала […]
Над 16 млн. лева за новото рибарско пристанище във Варна
Source: Maritime.bg