Проведе се заключителната конференция по проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ – MARSPLAN-BS II България и Румъния приключват успешно проект за взаимодействие в областта на морското пространствено планиране. В онлайн формат беше проведена заключителната конференция по инициативата „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ – […]
Над 100 хил. души са заети в морския сектор в България
Source: Maritime.bg