Новоучредената Асоциация на възпитаниците на  Технически университет – Варна – Морски специалности (АВТУВМС) проведе своето първо общо събрание. На поканата се отзоваха представители на различни випуски от специалностите „Корабостроене и морска техника“, Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Експлоатация на флота и пристанищата“. Съгласно устава, управителният съвет е с мандат 5 години, а решенията се взимат […]
Морската асоциация на ТУ – Варна започва дейност
Source: Maritime.bg