От традиционно рибно стопанство, каквото представляват всички зарибени вътрешни водоеми, наемателят на язовир „Клокотница“, „Водно строителство – Хасково“ АД, успява да създаде и организира модерно аквакултурно производство чрез мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) (2014-2020 г.). Стопанството отговаря на всички европейски изисквания и осигурява близо 100 тона годишно […]
Модерна рибовъдна ферма създадоха по Програмата за морско дело и рибарство в язовир „Клокотница“
Source: Maritime.bg