Проектите, насочени към информационната разгласа, широкото популяризиране на даден регион, винаги пряко или косвено са от голяма полза за развитието на рибарския бранш. Доказва го изпълнението на проект на Община Каварна, като бенефициент по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проект „Популяризиране на културното […]
Мобилен гид насочва гостите към културното и рибарско наследство на Каварна
Source: Maritime.bg