Моряците трябва да бъдат третирани като „ключови работници“ и да за тях да отпаднат ограниченията за пътуване по време на COVID-19 пандемията. Това призовават от Международната организация на труда (ILO). Организацията призовава държавите-членки „да направят всичко възможно, за да се улесни доставката на провизии, медикаменти, гориво, вода и резервни части на борда на корабите“. „Морските […]
Международната организация на труда: Да отпаднат ограниченията за пътуване за моряци
Source: Maritime.bg