Китайският държавен пристанищен оператор COSCO Shipping International (Хонконг) придоби още 16 процента от капитала на Пристанищната власт на Пирея (PPA) в сделка с Националния фонд за развитие на активи на Гърция (HRADF). Прехвърлянето на акциите е извършено през фондовата борса в Атина и след поредно изменение на концесионния договор. Китайците са заплатили 88 милиона евро […]
Китай увеличи дела си в пристанище Пирея
Source: Maritime.bg