Има нещо в моряците, особено по-старите, което ги кара да обръщат своите истории в морето на лакърдии, подкачи ли ги някой да разправят за тях. Така започна своята моряшка история к.д.п. Росен Лодозов, която ми разказа преди известно време. Той също не прави изключение в това отношение. Само ще вмъкнем, че кап. Лодозов вече има […]
Кап. Росен Лодозов: Лакърдиите са в моряшката кръв
Source: Maritime.bg