Предприети са редица ограничителни мерки, свързани с бизнеса със Северна Корея, предупреждава Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Причина за мерките станаха проведените от страната ядрени опити, определени от Съвета за сигурност на ООН и органите на Европейския съюз като заплаха за международния мир и сигурност.

Засегнати от санкциите срещу КНДР са вноса и износа на определени стоки, услуги и технологии, които могат да допринесат за ядрената програма или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, наложено е и ембарго върху луксозните стоки, замразяване на активите на лица, образувания и органи, транспортния и финансовия сектор, както и дипломатическата сфера.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ припомня, че резолюциите на СС на ООН, както и регламентите на ЕС имат задължителна сила за Република България и се прилагат пряко на територията на страната, включително на борда на корабите, плаващи под българско знаме, и по отношение на българските граждани и на юридическите лица, органи и организации, създадени в съответствие с правото на Република България или осъществяващи стопанска дейност на нейна територия.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ обръща внимание на всички физически и юридически лица, които извършват търговски операции в областта на морския транспорт и на транспорта по вътрешни водни пътища, за наложените с актовете на СС на ООН и ЕС ограничителни мерки.

Забранява се регистриране или поддържане на регистрацията на всеки кораб, който е притежаван, контролиран или експлоатиран от КНДР или от граждани на КНДР.

Забранява се пряк и непряк износ, продажба, доставка или прехвърляне в КНДР на плавателни съдове.

Не се допуска отдаване на лизинг или чартър на плавателни съдове и за предоставяне на услуги по набиране на екипаж на КНДР.

Наложена е и забрана за предоставяне на достъп до пристанищата на всеки севернокорейски кораб.

Не се допуска превоз на товари, договорени с посредничеството или съдействието на КНДР.

„Призоваваме всички физически и юридически лица, които пряко или непряко извършват търговски операции в областта на морския транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища да вземат под особено внимание гореописаните забрани. В случай, че имате основателни съмнения или разполагате с информация относно товари, стоки, услуги, лица или организации, които попадат или могат да попаднат в рамките на установения забранителен режим, призоваваме Ви незабавно да се обърнете към органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“, както и към Изпълнителна агенция „Морска администрация““, подчертават от ИАМА.

| Вижте всички ограничителни мерки в прикачения документ

Maritime.bg – България

Забранихме достъпа на севернокорейски кораби до нашите пристанища
Source: Maritime.bg