Европейската банка за възстановяване и развитие осигурява 8,5 млн. щ. долара под формата на кредитно финансиране за развитие на турското пристанище Altintel в Измит. Инвестицията ще финансира изграждането на 18 танка за съхранение на химикали и свързаната с тях инфраструктура. Това ще увеличи общия капацитет за обработка на течни товари на пристанището с 23 164 m³ […]
ЕБВР осигури финансиране за развитие на турско пристанище
Source: Maritime.bg