Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в размер до 3 000 000 лв. за финансиране на операция за снемане от засядане на кораб, намиращ се в териториалното море на Република България. Това става ясно от постановление на […]
Държавата осигури 3 милиона лева за операцията по изтегляне на Vera Su
Source: Maritime.bg