Снимка: АППД

Обявени са две обществени поръчки за доставка на оборудване, с което Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ да удълбочава плавателния път по река Дунав. Това включва закупуване на драга, тръби за транспортиране на наносите, маневрен кораб, шалан и понтон на обща стойност над 20,3 млн. лева. Към момента ИАППД изпълнява тези свои задължения […]
Драга, маневрен кораб и оборудване за над 20 млн. лева купува АППД
Source: Maritime.bg