ДП “Пристанищна инфраструктура” обяви обществена поръчка за доставка на резервни части и консумативи за Системата за управление и информационно обслужване на корабния трафик и Глобалната система за морска безопасност. Предприятието осигурява до 580 000 лева без ДДС, установи справка на Maritime.bg. Системата за наблюдение и управление на корабния трафик (VTMIS) осигурява денонощно радиолокационно, AIS, метеорологично, […]
ДППИ осигурява ресурс от резервни части за VTMIS
Source: Maritime.bg