Декарбонизацията на корабоплаването и новите екологични разпоредби се разглеждат като най-въздействащите проблеми за втора поредна година в доклада „Глобален мониторинг на морските проблеми“ (Global Maritime Issues Monitor, GMIM), изготвян от „Глобалния морски форум“, „Марш“ и „Международния съюз на морските застрахователи“. В същото време геополитиката и недостигът на работна сила стават са все по-проблемни области за […]
Декарбонизацията и липсата на работна ръка са главните проблеми пред морската индустрия за следващото десетилетие
Source: Maritime.bg