Днес бе дадено официално начало на международна конференция, организирана от Научноизследователски институт и Морски квалификационен център към Технически университет – Варна, на тема: „Дигитално обучение в морското и речно корабоплаване – предизвикателства и иновации“. Форумът бе открит от доц. д-р Галина Илиева, директор на Научноизследователски институт на ТУ-Варна и ръководител на проект DERIN (Digital Education […]
В ТУ – Варна откриха конференция за дигитално обучение в корабоплаването
Source: Maritime.bg