Представете си, тръгва кораб, примерно от Истанбул, като последно пристанище Варна, преди да е стигнал крайната точка, а вече тук са пристигнали всички данни за него и товара, който превозва. Или още в момента на неговото отплаване цялата нужна информация вече е в нашия порт и всички служби, агенции, оператори имат цял ден на разположение […]
Въвеждаме система за електронен обмен на информация в пристанищата
Source: Maritime.bg