Втора работна среща-дискусия за подобряване на административните процедури и процеси свързани с корабоплаването по Дунав ще се проведе в Русе, съобщи Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП). Форумът е продължение на кръглите маси, които се провеждат в общо осем Дунавски държави в рамките на проект ДАНТЕ. Дискусията ще се проведе на 19 април от 13:30 часа в […]
Втора работна среща за проблемите на корабоплаването по Дунав
Source: Maritime.bg