1. „Карта на Средиземноморието, Черно море и Западна Европа“, Лазаро Луис, 1563 г., отсечка с Черно море и част от Европа: Унгария (Umgria) и Гърция (Grecia). Академия на науките, Лисабон, Португалия. Морските карти (портолани) се появяват в края на XIII век. Те са ръчно рисувани с минерални бои и злато, върху пергамент – фино обработена […]
Варна върху морска карта на португалския картограф Лазаро Луис от 1563 година
Source: Maritime.bg