1. Отсечка от „Карта на Черно море“ на Николо Зено, 1558 г. Френска национална библиотека „Галика“, Париж. Картата (Chart of the Black Sea / Карта на Черно море) на Николо Зено е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 215 х 300 мм. Тя е част от атлас, който се съхранява във Френската национална […]
Варна върху карта на Николо Зено от 1558 година 
Source: Maritime.bg